Overheid en bedrijfsleven vertrouwen op Civicon!

Ingenieursbureau
Civicon is een civieltechnisch ingenieursbureau, gespecialiseerd in stedelijk waterbeheer. Het bureau draagt zorg voor de (besteks)voorbereiding van infrastructurele werken, maar ook voor de directievoering en toezicht. Tevens houdt Civicon zich bezig met de begeleiding en het aanvragen van diverse vergunningen en subsidies.

Civicon werkt voor overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren.

No nonsens
De sterke punten van het bureau zijn flexibiliteit, korte lijnen, persoonlijk contact, heldere communicatie en kwaliteit. Het bureau levert maatwerkwerkoplossingen met een zo groot mogelijk draagvlak, waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten en randvoorwaarden niet uit het oog worden verloren. De oplossingen zijn eenvoudig, realistisch, maar ook robuust en beheersbaar.

 

Projectmatig werken
Binnen Civicon wordt voor elk project een projectteam samengesteld met één projectleider. Deze projectleider is vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever en eindverantwoordelijke. Indien nodig wordt het projectteam aangevuld met externe partners. Het bureau organiseert wekelijks een werkoverleg waarbij de actuele projecten worden besproken en elkaars kennis gedeeld wordt. De voortgang van een project wordt door projectmatig te werken voortdurend gemonitord waardoor risico’s tot een minimum worden beperkt.

Samenwerking
Het bureau werkt niet vóór opdrachtgevers, maar samen mét opdrachtgevers. Civicon neemt in de samenwerking een actieve en sturende rol aan. Door de ervaring van de werknemers kan gesproken worden van een hoge mate van inlevingsvermogen bij opdrachtgevers.

Er kan pas gesproken worden van een geslaagd project zodra het eindresultaat breed gedragen wordt. Het bureau is volop betrokken bij communicatietrajecten met de eindgebruikers, veelal burgers.

Kwaliteit
Civicon doet het goed óf doet het niet. De kennis en ervaring in het vakgebied staan borg voor kwaliteit van inhoud én proces. Naast de inhoudelijke juistheid van een project, besteedt het bureau nadrukkelijk aandacht aan de organisatie rondom het project. Kwaliteit betekent ook het behalen van deadlines binnen de afgesproken budgetten. De organisatie van het bureau is gebaseerd op het kwaliteitsmanagementsysteem NEN-ISO 9001. Vanaf 2014 wordt er getekend conform de Nederlandse CAD standaard (kortweg NLCS).