LADEN SLUIT

r.freriks

Inzendingen door Robert Freriks

Ambachtelijke brouwerij in Groenlo

Het starten van een onafhankelijke, ambachtelijke brouwerij, die begin 2018 operationeel moet zijn, past goed in de visie en plannen van de gemeente Oost Gelre om Groenlo weer aantrekkelijker te laten zijn voor inwoners en toeristen. Civicon heeft dit ontwerp civieltechnisch uitgewerkt en houdt toezicht op de werkzaamheden. Daarnaast heeft Civicon een Watertoets opgesteld, wat later is uitgewerkt in een waterhuishoudings- en rioleringsplan.

Wateroverlast Lichtenvoorde

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre gaan samen aan de slag om  toekomstige wateroverlast bij Lichtenvoorde te beperken. Hiervoor wordt het watersysteem en de riolering aangepakt, waarbij ook de kansen op het gebied van recreatie, agrarisch medegebruik en landschap worden benut. Civicon heeft in dit project zorg gedragen voor de besteksuitwerking van dit ontwerp.

Stresstest klimaatadaptatie Afvalwaterteam Etten

Het Afvalwaterteam Etten, een samenwerkingsverband van de gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem, heeft de ambities “kwetsbaarheid in beeld brengen” en “risicodialoog voeren en strategie opstellen” eind 2017 aanbesteed. Civicon heeft de aanbestedingsprocedure begeleid (o.b.v. EMVI). Nelen & Schuurmans heeft de opdracht  aangenomen.  

Grondwateroverlast Lievelde

Bijna het volledig verhard oppervlak van Lievelde is afgekoppeld van het gemengd stelsel. Civicon heeft hiervoor een afkoppelplan opgesteld, in opdracht van de gemeente Oost Gelre, waarbij tegelijkertijd grondwaterproblemen zijn opgelost. 

Afvalwaterafvoer Doetinchem fase 3

In opdracht van waterschap Rijn en IJssel is de besteksvoorbereiding verzorgd voor het project “Renovatie afvalwaterafvoer Doetinchem fase 3”. Het project was met name gericht op de vervanging van een persleiding rond 800 mm en het aanpassen van het oppervlaktewatersysteem, waarbij de bestaande watergangen natuurvriendelijk zijn ingericht.

Regionaal bedrijventerrein Laarberg

In Groenlo wordt regionaal bedrijventerrein Laarberg ontwikkeld. Het bedrijvenpark is zorgvuldig ingepast in de groene omgeving. Op Laarberg bevindt zich een duurzaam transitiepark, er wordt onder andere een solarpark en een duurzaam tankstation gerealiseerd. Ook is er ruimte voor een bioraffinagefabriek die van reststromen uit de agrarische sector en de groenvoorziening schoon water, meststoffen en groene stroom voor de regio produceert.

Besteksvoorbereiding N348 Gorssel-Epse

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Civicon de besteksvoorbereiding verzorgd voor asfaltonderhoud van de N348 t.h.v. Gorssel (ca. 1,2 km) en t.h.v. Epse (ca. 0,5 km). De N348 staat bekend als de drukste provinciale weg van Gelderland en vormt de verbinding tussen Deventer en Zutphen.

Aanleg stapstenen Oene

Waterschap Veluwe (tegenwoordig Vallei en Veluwe) heeft in 2010 drie stapstenen aangelegd langs de Stroombreed bij Oene. Deze stapstenen zijn aangelegd voor betere overlevingskansen van vissen (en amfibieën). Door aanleg van rietoevers, ondiepe nevengeulen en diepe plekken met weinig stroming worden rustplaatsen, paaiplaatsen en  overwinterplaatsen gecreëerd.

Hemelwaterstelsel De Fluun

Bedrijventerrein De Fluun is een bedrijventerrein in Didam en is gelegen ten zuidwesten van de Kern Didam, op circa 2 km afstand van de afslag Didam A18. Om de hydraulische situatie op de bedrijventerreinen te kunnen verbeteren en zo mogelijk de overlast te voorkomen is door de gemeente Montferland in samenspraak met Civicon BV een voorkeursscenario bepaald.

Dorpsplein Harreveld

In 2011 heeft Civicon b.v. opdracht gekregen voor de besteksvoorbereiding van de reconstructie van het dorpsplein van Harreveld.
Het dorpsplein was erg sober en versnipperd en in overleg met de lokale belangenvereniging en de bewoners is er een mooi resultaat bereikt: “een multifunctioneel dorpsplein met uitstraling”.