Selecteer een pagina

Over Civicon

Civicon is een civieltechnisch ingenieursbureau, gespecialiseerd in stedelijk waterbeheer. Wij dragen zorg voor de (besteks)voorbereiding van infrastructurele werken, maar ook voor de directievoering en toezicht. Tevens houden wij ons bezig met de begeleiding en het aanvragen van diverse vergunningen en subsidies. Civicon werkt voor overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren. De sterke punten van ons bureau zijn flexibiliteit, korte lijnen, persoonlijk contact, heldere communicatie en kwaliteit. Wij leveren maatwerkoplossingen met een zo groot mogelijk draagvlak, waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten en randvoorwaarden niet uit het oog worden verloren. De oplossingen zijn eenvoudig, realistisch, maar ook robuust en beheersbaar.

Diensten

Ruimtelijke ontwikkeling

Binnen ruimtelijke ontwikkeling kunnen wij breed ingezet worden. Wij verzorgen het opstellen van watertoetsen, voeren grondwateranalyses uit, maar kunnen ook de besteksvoorbereiding voor u verzorgen. Wij begeleiden ontwikkelaars bij het realiseren van hun nieuwbouw, maar kunnen ook zorgdragen voor de herstructurering van uw openbare ruimte, al dan niet in combinatie met rioolvervanging en/of het afkoppelen van verhard oppervlak.

Stedelijk waterbeheer

Geen enkel project is hetzelfde, en met de huidige klimaatsveranderingen willen wij altijd zorg dragen voor maatwerkoplossingen. Op het gebied van stedelijk waterbeheer kunnen wij u ondersteunen bij het verhelpen van (grond)wateroverlast, maar wij kunnen ook uw riolering hydrodynamisch doorrekenen. Wij rekenen conform de normen van de “Kennisbank Riolering, locatie functioneel ontwerp” met het softwarepakket InfoWorks ICM. Met InfoWorks ICM kunnen complete watersystemen doorgerekend worden (riolering i.c.m. oppervlaktewater).

Projectmanagement

Wij mogen voor verschillende opdrachtgevers projecten begeleiden, waarbij Civicon verantwoordelijk is voor het projectmanagement in de breedste zin van het woord. Wij nemen dan min of meer de taken van de projectleider van de opdrachtgever over. Wij kunnen dit succesvol voor u verzorgen, omdat de adviseurs van Civicon in het verleden ook “op de stoel” van de opdrachtgevers hebben gezeten.

Projectmatig werken

Binnen Civicon wordt voor elk project een projectteam samengesteld met één projectleider. Deze projectleider is vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever en eindverantwoordelijke. Indien nodig wordt het projectteam aangevuld met externe partners. Wij organiseren wekelijks een werkoverleg waarbij de actuele projecten worden besproken en elkaars kennis gedeeld wordt. De voortgang van een project wordt door projectmatig te werken voortdurend gemonitord waardoor risico’s tot een minimum worden beperkt.

Samenwerking

Wij werken niet vóór opdrachtgevers, maar samen mét opdrachtgevers. Civicon neemt in de samenwerking een actieve en sturende rol aan. Door de ervaring van onze werknemers kan gesproken worden van een hoge mate van inlevingsvermogen bij opdrachtgevers. Er kan pas gesproken worden van een geslaagd project zodra het eindresultaat breed gedragen wordt. Civicon is volop betrokken bij communicatietrajecten met de eindgebruikers, veelal burgers.

Kwaliteit

Civicon doet het goed óf doet het niet. De kennis en ervaring in het vakgebied staan borg voor kwaliteit van inhoud én proces. Naast de inhoudelijke juistheid van een project, besteedt het bureau nadrukkelijk aandacht aan de organisatie rondom het project. Kwaliteit betekent ook het behalen van deadlines binnen de afgesproken budgetten. De organisatie van het bureau is gebaseerd op het kwaliteitsmanagementsysteem NEN-ISO 9001. Vanaf 2014 wordt er getekend conform de Nederlandse CAD standaard (kortweg NLCS).

Projecten

Ontwerp bouwplan Eskopje Varsseveld

Eskopje is de naam voor een nieuwe woonwijk in Varsseveld. Het plangebied dankt zijn naam aan de oude bolle akker (een ‘es’) die binnen het plangebied ligt. In Eskopje zijn verschillende typen woningen gebouwd, maar allemaal hebben ze een moderne bouwvorm en uitstraling. Eskopje kenmerkt zich door de hoogteverschillen, die zoveel als mogelijk zijn gehandhaafd in het gebied. De wijk Eskopje ligt tussen de Egge en de Rusthuisweg. (meer…)

Aanleg stapstenen Oene

Waterschap Veluwe (tegenwoordig Vallei en Veluwe) heeft in 2010 drie stapstenen aangelegd langs de Stroombreed bij Oene. Deze stapstenen zijn aangelegd voor betere overlevingskansen van vissen (en amfibieën). Door aanleg van rietoevers, ondiepe nevengeulen en diepe plekken met weinig stroming worden rustplaatsen, paaiplaatsen en overwinterplaatsen gecreëerd. (meer…)

Regionaal bedrijventerrein Laarberg

In Groenlo wordt regionaal bedrijventerrein Laarberg ontwikkeld. Het bedrijvenpark is zorgvuldig ingepast in de groene omgeving. Op Laarberg bevindt zich een duurzaam transitiepark, er wordt onder andere een solarpark en een duurzaam tankstation gerealiseerd. Ook is er ruimte voor een bioraffinagefabriek die van reststromen uit de agrarische sector en de groenvoorziening schoon water, meststoffen en groene stroom voor de regio produceert. (meer…)

Ons team

Ruud Baars

Steven Nijland

Sandra van Aggelen

Niels Teurlincx

Robert Freriks

Elroy Huijink

Stijn Hofmeester

Jurjen Westra

Keri Lambermont

Joost van Oosten

Mart Damhuis

Anja Smallegoor