Selecteer een pagina

Afkoppelopgave Doetinchem

In 2007 is de gemeente Doetinchem gestart met het afkoppelen van het verhard oppervlak van 16 hectare in bestaand stedelijk gebied. In 2011 is de klus geklaard en kan worden terug gekeken op een succesvol project waarbij de bewoners actief betrokken zijn geweest bij het afkoppelen.

In totaal zijn 4 wijken afgekoppeld met gebruik van waterbergende verharding, infiltratieriolen en infiltratievelden, waarbij de openbare ruimte in zijn totaliteit opnieuw ingericht is en het bestaand riool deels is vervangen. In totaal is er circa 10 km weg gereconstrueerd tot een 30km/h gebied!

Civicon heeft zorg gedragen voor het afkoppelplan, het ontwerp en uiteindelijk de besteksvoorbereiding en het toezicht tijdens de uitvoering.

De projecten zijn integraal voorbereid, waarbij er veel aandacht is geweest voor de afstemming met bewoners en de belanghebbenden. Daarbij is tevens de bestaande verkeers- en parkeerproblematiek rondom diverse scholen opgelost.