Selecteer een pagina

Dorpsplein Harreveld

In 2011 heeft Civicon b.v. opdracht gekregen voor de besteksvoorbereiding van de reconstructie van het dorpsplein van Harreveld

Het dorpsplein was erg sober en versnipperd en in overleg met de lokale belangenvereniging en de bewoners is er een mooi resultaat bereikt: “een multifunctioneel dorpsplein met uitstraling”.

Het dorpsplein is tot stand gekomen met provinciale subsidies en met een grote mate van zelfwerkzaamheid door de bewoners van Harreveld.

In combinatie met de reconstructie van het dorpsplein is een nieuw hemelwatersysteem ontworpen door Civicon b.v. Via het dorpsplein is een koppeling gemaakt tussen reeds afgekoppelde gebieden en de Gracht van het Jongerenhuis van Harreveld. In overleg met het Jongerenhuis en het waterschap is een nieuw streefpeil ingesteld voor de Gracht, welke regelbaar is middels een simpele V-stuw. De Gracht heeft voldoende berging om ook toekomstige gebieden af te koppelen. De Gracht, welke loost op een A-watergang, wordt gezien als voorberging van hemelwater. Daarnaast zorgt het lozen van het hemelwater voor doorstroming van de Gracht. In het verleden was dit niet het geval. Door het nieuwe streefpeil van de Gracht is de drooglegging vergroot. Dit zorgt er voor dat er voldoende ontwatering mogelijk is in Harreveld met betrekking tot bestaande bebouwing.