Selecteer een pagina

Hemelwaterstelsel De Fluun

Bedrijventerrein De Fluun is een bedrijventerrein in Didam en is gelegen ten zuidwesten van de Kern Didam, op circa 2 km afstand van de afslag Didam A18.

Het bedrijventerrein is opgedeeld in “Fluun I” en “Fluun II”  en is ontwikkeld in respectievelijk de jaren tachtig en negentig. Het bedrijventerrein voorziet in gemengde bedrijven waarop deels wonen is toegestaan. Het oudste gedeelte, de Fluun I, is gerevitaliseerd. Destijds is ook het stelsel aangepast in verband met wateroverlast. De gevestigde bedrijven vallen in de milieucategorie 1 tot 5.

De doelstelling van het onderzoek was enerzijds het inventariseren waar aangrenzend aanvullende berging beschikbaar is aan het bedrijventerrein de Fluun.

Aangezien Civicon bv de besteksvoorbereiding doet van de nieuw aan te leggen randweg, kan worden nagegaan of er binnen de aankoopgrenzen van de randweg bergingsmogelijkheden zijn ter plaatse van nog beschikbare ruimte.

Anderzijds is er onvoldoende inzicht in het hydraulisch functioneren van het hemelwaterstelsel van Fluun I en II. Het onderzoek is nader ingegaan op het hydraulisch functioneren van de hemelwatersystemen van beide bedrijventerreinen. Beide systemen zijn aan de hand van InfoWorks CS op hydraulisch functioneren getoetst.

Om de hydraulische situatie op de bedrijventerreinen te kunnen verbeteren en zo mogelijk de overlast te voorkomen is door de gemeente Montferland in samenspraak met Civicon BV een voorkeursscenario bepaald. Dit voorkeursscenario met bijbehorende randvoorwaarden is vertaald naar concrete maatregelen om aan de gewenste situatie te kunnen voldoen. De problematiek van wateroverlast op de Fluun is echter grotendeels toe te schrijven aan het feit dat het ontvangend oppervlaktewater een beperkte bergingscapaciteit heeft. Door de aanleg van extra berging langs de Randweg ontstaat er een alternatieve afvoerrichting en een significante aanvulling op de bestaande bergingscapaciteit.