Selecteer een pagina

Technische voorbereiding randweg Didam

Aan de zuidzijde van Didam wordt een randweg gerealiseerd. Deze randweg van ruim 2 kilometer leidt het doorgaande verkeer om Didam in plaats van door het centrum. Daarnaast zorgt de randweg ook voor de ontsluiting van het uitbreidingsplan Kerkwijk en de Bredeschool.

In opdracht van gemeente Montferland heeft Civicon de volledige civieltechnische voorbereiding verzorgd. Gaandeweg bleek dat de aanwezige hoogspanningsmasten die het tracé doorkruizen een conflictsituatie opleverde in het wegontwerp. Het oostelijke tracé van de randweg kon met een gedeeltelijke as-verschuiving buiten de invloedzone van de hoogspanningsleidingen gebracht worden. Deze as-verschuiving was echter in strijd met het bestemmingsplan. Dien ten gevolge is de uiteindelijke civieltechnische voorbereiding en besteksuitwerking opgesplitst in de westelijke randweg en oostelijke randweg. Momenteel is de westelijke randweg volop in uitvoering en zal naar verwachting eind oktober 2013 gereed zijn. De oostelijke randweg zal naar verwachting maart 2014 van start gaan.