Selecteer een pagina

Geautomatiseerd grondwatermeetnet Doetinchem

In het kader van de Wet gemeentelijke watertaken had de gemeente Doetinchem de wens om het bestaande grondwatermeetnet uit te breiden en digitaal te gaan beheren.

In het voortraject zijn de bestaande peilbuizen in beeld gebracht en is er een advies opgesteld over het uitbreiden van het bestaand meetnet om voldoende dekking te krijgen. Hierbij is er ondermeer gekeken naar bestaande klachten en specifieke geohydrologische omstandigheden.

In 2010 is Civicon b.v. gevraagd om een vraagspecificatie op te stellen voor het aanbesteden van het uitbreiden en digitaal beheren van het grondwatermeetnet, inclusief een 10-jarig onderhoudscontract.

Het werk is inmiddels zo goed als afgerond. In totaal zijn 47 meetlocaties ingericht en voorzien van een peilbuismodem. Dit modem registreert, in combinatie met een drukopnemer in de peilbuis, de juiste stijghoogte ten opzichte van N.A.P. De meeste peilbuizen zijn ondergronds afgewerkt en voorzien van afsluitbare straatpotten.

Dagelijks wordt de data automatisch naar de centrale hoofdpost van de gemeente verzonden. Hierbij is gebruik gemaakt van de bestaande hoofdpost t.b.v. de telemetrie van de riolering. De verzamelde data wordt tevens automatisch verstuurd naar het DINO-loket. Voor het valideren en alarmeringen zijn parameters opgesteld die verwerkt zijn in de software.

De gemeente Doetinchem beschikt nu over actuele en relevantie grondwaterstanden en kan op basis van hiervan reageren op mogelijke grondwateroverlast. Dit is noodzakelijk voor het inrichten van een Grondwaterloket.