Selecteer een pagina

Bredeschool Zuid Didam

In Didam is Bredeschool Zuid gerealiseerd in opdracht van de gemeente Montferland. Door SAB Adviesgroep te Arnhem is het definitief ontwerp opgesteld. Het ontwerp kenmerkt zich door de vele ronde en ovale vormen. Civicon heeft de besteksvoorbereiding van de civiele werkzaamheden verzorgd in nauw overleg met SAB.

In de buitenrand van het schoolplein, bestaande uit betonklinkers, zijn verschillende speelgelegenheden opgenomen. Ieder voor zijn eigen doelgroep (2-4 jarigen, 5-8 jarigen en 9-12 jarigen). De binnenrand van het schoolplein, bestaande uit verschillende formaten betontegels, kenmerkt zich juist door de strakke lijnen, ondanks dat deze betontegels in een creatief wildverband zijn aangebracht.

In de groene zone is op een speelse manier met hoogteverschillen gewerkt, zodat er duidelijk onderscheid komt in de verschillende functies. De fietspleinen zijn bijvoorbeeld duidelijk gescheiden van het schoolplein en vormen daardoor een leuke ontmoetingsplek voor leerlingen en/of docenten.

De bouwwerkzaamheden zijn samen met de civiele werkzaamheden als 1 werk aanbesteed. De civiele werkzaamheden, uitgewerkt in de RAW-systematiek, zijn als apart hoofdstuk in het bouwbestek, conform de STABU-systematiek, gevoegd. De STABU-systematiek wijkt af van de RAW-systematiek en sluit niet naadloos op elkaar aan. Voor het samenvoegen is maatwerk vereist.