Selecteer een pagina

Watertoets Berghstede

Aan de rand van het historische stadje ‘s-Heerenberg komt Berghstede. Een mooi woongebied aan de Plantsoensingel Zuid, vlakbij het gezellige centrum van ‘s-Heerenberg. De ongeveer zestig woningen bestaan uit ruim opgezette appartementen, afgewisseld met grondgebonden woningen.

In opdracht van Laris verzorgt Boudewijn b.v. de bestemmingsplanprocedure. Boudewijn b.v. heeft Civicon ingeschakeld om de Watertoets op te stellen.

De Watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. In een zo vroeg mogelijk stadium brengt de watertoets de ontwikkelaar, gemeente en het waterbeheerder in gesprek.

Civicon b.v. is gespecialiseerd in het begeleiden van het watertoetsproces en kent een jarenlange ervaring op dit gebied. De watertoets van Civicon b.v. kenmerkt zich naast de standaard aspecten van de watertoets met één bijzonder kenmerk: “een haalbare, inpasbare en een economisch meest voordelige oplossing voor het behandelen van hemelwater”. Deze meerwaarde wordt vooral gewaardeerd bij de verdere technische uitwerking van het ruimtelijk plan in een later stadium.