Selecteer een pagina

Stresstest klimaatadaptatie Afvalwaterteam Etten

Het Deltaprogramma voor 2018 is op Prinsjesdag 2017 verschenen en bevat voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Het Deltaplan is opgebouwd volgens 7 ambities. Het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering kan door middel van een stresstest. Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie stelt hiervoor een gestandaardiseerde stresstest op. De stresstest kan als wake-up-call dienen en kan een eerste stap zijn in het proces naar een klimaatbestendige inrichting van uw regio, wijk of straat, voor de risicodialoog en het opstellen van beleid en actieplannen.

Het Afvalwaterteam Etten, een samenwerkingsverband van de gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem, heeft de ambities “kwetsbaarheid in beeld brengen” en “risicodialoog voeren en strategie opstellen” eind 2017 aanbesteed.

Civicon heeft de aanbestedingsprocedure begeleid (o.b.v. EMVI). Nelen & Schuurmans heeft de opdracht aangenomen.