Selecteer een pagina

Afvalwaterafvoer Doetinchem fase 3

In opdracht van waterschap Rijn en IJssel is de besteksvoorbereiding verzorgd voor het project “Renovatie afvalwaterafvoer Doetinchem fase 3”. Het project was met name gericht op de vervanging van een persleiding rond 800 mm en het aanpassen van het oppervlaktewatersysteem, waarbij de bestaande watergangen natuurvriendelijk zijn ingericht.

De werkzaamheden van Civicon bestonden uit de planvoorbereiding (van initiatief tot en met de besteksvoorbereiding, inclusief begeleiding EMVI-procedure). Daarnaast heeft Civicon zorg gedragen voor de tracé-bepaling en afstemming met de diverse stakeholders.