Selecteer een pagina

Herberekening Kiezebos Heino

De wijk Kiezebos in Heino is in verschillende fasen aangelegd. Anno 2013 is het gehele bouwplan gereed en is er de wens om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van het DWA en HWA stelsel van het gehele plangebied. Om dit inzichtelijk te krijgen, voert Civicon in opdracht van gemeente Raalte een herberekening uit.

Civicon BV maakt hierbij gebruik van het hydrodynamische rekenmodel InfoWorks CS. De opbouw van het rekenmodel in Infoworks geschiedt conform de methode zoals beschreven in de Leidraad Riolering, module C2100. Voor het opbouwen van vlakkenkaarten wordt gebruik gemaakt van gis-toepassingen (shape-bestanden) zodat gegevens 1 op 1 uitgewisseld kunnen worden

InfoWorks is de software om niet alleen de riolering mee door te rekenen, maar ook de software om bijvoorbeeld de drukopbouw en peilstijgingen in ontvangende retenties te bepalen. Met InfoWorks kan ook bestaande wateroverlast goed inzichtelijke worden gemaakt en kunnen de effecten van eventuele maatregelen beter worden bepaald.