LADEN SLUIT

Projecten

Emailleplein DRU Industriepark Ulft

Civicon heeft in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek en in nauwe samenwerking met SAB het stedenbouwkundig ontwerp vertaald in een technisch ontwerp en dit bestekstechnisch voorbereid.

Geautomatiseerd grondwatermeetnet Doetinchem

In het kader van de Wet gemeentelijke watertaken had de gemeente Doetinchem de wens om het bestaande grondwatermeetnet uit te breiden en digitaal te gaan beheren. In 2010 is Civicon b.v. gevraagd om een vraagspecificatie op te stellen voor het aanbesteden van het uitbreiden en digitaal beheren van het grondwatermeetnet, inclusief een 10-jarig onderhoudscontract.

Technische voorbereiding randweg Didam

In opdracht van gemeente Montferland heeft Civicon de volledige civieltechnische voorbereiding verzorgd. Gaandeweg bleek dat de aanwezige hoogspanningsmasten die het tracé doorkruizen een conflictsituatie opleverde in het wegontwerp. Het oostelijke tracé van de randweg kon met een gedeeltelijke as-verschuiving buiten de invloedzone van de hoogspanningsleidingen gebracht worden.

Herberekening Kiezebos Heino

De wijk Kiezebos in Heino is in verschillende fasen aangelegd. Anno 2013 is het gehele bouwplan gereed en is er de wens om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van het DWA en HWA stelsel van het gehele plangebied. Om dit inzichtelijk te krijgen, voert Civicon in opdracht van gemeente Raalte een herberekening uit.

Watertoets Berghstede

In opdracht van Laris verzorgt Boudewijn b.v. de bestemmingsplanprocedure. Boudewijn b.v. heeft Civicon ingeschakeld om de Watertoets op te stellen. De Watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

Afkoppelopgave Doetinchem

In 2007 is de gemeente Doetinchem gestart met het afkoppelen van het verhard oppervlak van 16 hectare in bestaand stedelijk gebied. In 2011 is de klus geklaard en kan worden terug gekeken op een succesvol project waarbij de bewoners actief betrokken zijn geweest bij het afkoppelen.

Ontwerp bouwplan Eskopje Varsseveld

Civicon heeft in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek een definitief ontwerp gemaakt voor het bouwplan Eskopje in Varsseveld, in nauw overleg met architekten Rooijakkers en Tomesen. Daarnaast heeft Civicon de besteksvoorbereiding voor het bouwrijp maken verzorgd, inclusief rioleringsontwerp. Kenmerkend voor dit bouwplan is dat het hemelwater oppervlakkig, en dus zichtbaar, wordt afgevoerd.

Bredeschool Zuid Didam

In Didam is Bredeschool Zuid gerealiseerd in opdracht van de gemeente Montferland. Door SAB Adviesgroep te Arnhem is het definitief ontwerp opgesteld. Het ontwerp kenmerkt zich door de vele ronde en ovale vormen. Civicon heeft de besteksvoorbereiding van de civiele werkzaamheden verzorgd in nauw overleg met SAB.